امتیاز خریدارن به فایل :
0

خرید و دانلود فایل جريانهاي اصلي تاريخنگاري

ارسال شده در تاریخ : 1396/05/02

عمومی
تاریخ ارسال : 1396/05/02
حجم فایل : 1,589,114
فرمت فایل : rar
رمز عبور : ندارد
بازدید : 208 مرتبه


قیمت فایل : 5,800 تومان | پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  گزارش تخلف  | فروشنده ی فایل : وحید دریانوش

توضیحات معرفی فایل

برخلاف دوره هاي هخامنشي و اشكاني مدارك بسياري در دست است كه از رشد و توسعه موسيقي ايران در عهد ساساني حكايت مي كند. در عهد ساساني موسيقي يكي از هنرهاي ملي بوده كه به منتها پايه پيشرفت و ترقي خود رسيده است. قسمتي از موسيقي ما كه هنوز تحت تاثير موسيقي اروپايي قرار نگرفته، دنباله همان موسيقي عهد ساساني است و همان طور قسمتهايي از موسيقي عرب كه هم آهنگ با موسيقي ماست دنباله موسيقي ايراني است .

هر دستگاه شامل يك پيش درآمد، آواز، تصنيف و رنگ است و همه اجزاء يك دستگاه يا مقام با هم مرتبط و هم آهنگ است. نواختن هر دستگاه در سازها كوك مخصوص به خود را دارد كه بايد آهنگ و احساسات ناشي از همان دستگاه را نشان دهد. در آيين مزدك موسيقي به عنوان يكي از نيروهاي معنوي شناخته شده و اين مي رساند كه موسيقي در زندگي اكثريت مردم نيز كم و بيش نفوذ داشته است.

اعراب هنر موسيقي را از ايرانيان آموخته و با آميختن نواها و الحان دستگاههاي جديدي به وجود آورده اند كه اصول آن اقتباس از موسيقي ايراني است و به همين دليل موسيقي عرب به گوش ما غريب نيست و مطبوع طبع است چون ريشه ايراني دارد. اعراب موسيقي عهد ساساني را در قلمرو اسلامي رواج دادند و آهنگهاي ايراني تا جنوب فرانسه پيشرفته است و امروز ما مي بينيم كه موسيقي اسپانيولي روح شرقي و ايراني دارد.

اعراب هنر موسيقي را از ايرانيان آموخته و با آميختن نواها و الحان دستگاههاي جديدي به وجود آورده اند كه اصول آن اقتباس از موسيقي ايراني است و به همين دليل موسيقي عرب به گوش ما غريب نيست و مطبوع طبع است چون ريشه ايراني دارد. اعراب موسيقي عهد ساساني را در قلمرو اسلامي رواج دادند و آهنگهاي ايراني تا جنوب فرانسه پيشرفته است و امروز ما مي بينيم كه موسيقي اسپانيولي روح شرقي و ايراني دارد.

آلات موسيقي در اين دوره بسيار متعدد است كه نام بعضي از آنها ذكر مي شود: ارغنون ـ رود ـ بربط ـ تاس ـ عود ـ زنجير ـ چنگ ـ ني . فنون موسيقي در زمان خسرو پرويز به علت تشويق شاهنشاه ساساني پيشرفت زيادي كرده است و نوازندگان بزرگي در اين دوره به وجود آمده اند كه معروفترين آنها باربد است .

آهنگ هاي اين دوره نيز بسيار متنوع بوده كه در ديوان نظامي و منوچهري به بسياري از اين آهنگها اشاره شده است . از جمله پاليزبان ـ شاد باد ـ كاسه گري ـ باربد براي هر روز از ماه آهنگي ساخته است كه معروفترين آهنگهاي زمان ساساني است كه نامهاي آنها بدين قرار است : آرايش خورشيد ـ آيين جمشيد ـ نوبهاري ـ تخت طاقديس ـ شبديز.

در اين عصر وجود سازندگان و نوازندگان مغتنم و محترم و هنر آنها مورد تشويق و ترويج پادشاهان بوده است. اردشير بنيان گذار شاهنشاهي بزرگ ساساني ، ضمن دسته هاي درباري رديفي را هم به موسيقي دانان و رامشگران اختصاص داده بود و دسته خوانندگان و نوازندگان قرب و منزلتي خاص در دربار داشتند كه گاهي بر بعضي از دسته هاي خواص هم برتري پيدا مي كردند.

دوران پادشاهي خسرو پرويز را كه 37 سال تمام طول كشيد (590 ـ 627 ميلادي ) عصر طلايي موسيقي ايران در ادوار پيش از اسلام مي دانند. در اين عصر هنر موسيقي به منتها پايه ترقي خود رسيد. مثلا قطعه يزدان آفريد شايد نام سرودي مذهبي بوده است.برخي ديگر جشنها و فصول مختلف و به خصوص فرارسيد بهار را شرح و توصيف مي كرده است.آهنگ راست يادگار آن دوران و يكي از دستگاههاي مهم است كه در موسيقي ايران و عرب و ترك هنوز وجود دارد.

به نظر مي رسد باربد بزرگترين آهنگ ساز عصر خود بوده و نه تنها به سبب توانايي در خلق آهنگهاي گوناگون و مهارت نوازندگي بر همگنان برتري داشته ، بلكه به علت احساساتي كه اجراي قطعاتش در شنونده به وجود مي آورده ، ممتاز بوده است.

مورخان دستگاههاي موسيقي قديم ايران را به باربد نسبت مي دهند ولي اين دستگاهها پيش از باربد وجود داشته ولي او تغييراتي در آنها پديد آورده و آن را تكميل كرده است. كريستين راجع به موسيقي عهد ساساني مي نويسد : در اين عهد چنانكه ذائقه را با خوراك هاي لذيذ و شراب هاي گوارا و شامه را با بوهاي خوش مي پرورانيده اند ، سامعه را نيز با الحان دلكش موسيقي كه با مهارت و استادي تركيب يافته بود پرورش مي دادند.

آخرين سلطنت بزرگ

مسعودي نام آلات موسيقي ايرانيان را چنين آورده است : 1: عود ، و ناي ، و كه طنبور ، و مزمار ، و چنگ و گويد مردم خراسان بيشتر آلتي را در موسيقي بكار مي بردند، كه هفت تار داشت، و آنر زنگ (رنج) مي خواندند، اما مردم ري و طبرستان و ديلم طنبور را دوست تر داشتند ، و اين آلت[1] نزد همه قرس مقدم بر ساير آلات بوده است.

 *

شكارگاه خسرو در طابق بستان ظاهراً حاكي از اين است كه در آن عصر چنگ آلت درجه اول موسيقي ساساني بوده است. اما آ لات ديگر ، كه مطابق آثار آن عصر مسلما در عهد پرويز وجود داشته ، عبارتند از : شيپور و طنبور  ناي ؛ روي بعضي از ظروف نقره تصوير ناي زناني بنظر مي رسد[2]         

نام عده كثيري از آلات موسيقي در رساله پهلوي خسرو و غلامش [3] مسطور است ، از جمله عود هندي موسوم به ون و عود متداول موسوم به دار ، و بربط ( بربوذ ) و چنگ و تمبور، و سنطور موسوم به كناره و ناي ، و قره ني موسوم به مار ، و طبل كوچكي به دمبلگ بوده است.

معروفترين رامشگران و ترانه سازان در دربار خسرو پرويز سركش و باربذ بوده اند[4].آنچه از احوال اين دوستان بما رسيده ، ماخوذ از خوداي نامگ نيست، بلكه از بعضي كتب عاميانه اواخل عهد ساساني نقل شده است.تفصيلي كه در كتاب فردوسي [5]و ثعالبي[6] آمده ، تا اندازه افسانه آميز است . گويند ، سركش در آغاز حائز مقام اول بود و براي حفظ پايگاه خود ، پيوسته باربذرا، كه رامشگري جوان و بنابر قول ثعالبي از مردم مروبود، از حضور شاهنشاه دور مي داشت. اما باربذ حيله كرد و آواز خويش را بگوش خسرو رسانيد و از آن پس مقرب شد.

روايات موجوده اختراع  دستگاههاي موسيقي ايران را بباربذ نسبت مي دهند [7]. در واقع ، اين مقامات پيش از باربذ هم وجود داشته ، ولي محل ترديد نيست ، كه اين آهنگ ساز بزرگ تاثير بسزايي در موسيقي ساساني كرده است، و اين موسيقي را هم منبع عمده موسيقي عرب و ايران بعد از اسلام بايد شمردو مي توان گفت ، كه در ممالك اسلامي مشرق هنوز آثاري از الحان باربذ باقي است ، زيرا كه شرقيان در اين رشته از صنعت بسيار محافظه كار هستند.

ثعالبي گويد ، باربذ در ملاقات اول دستان يزدان آفريذ را براي خسرو خواند ، بعد دستان پرتو فخار را بسمع او رسانيد [8]، كه همان شادماني را مي بخشيد كه توانگري از پس درويشي مي بخشد، پس از آن د ستان سبز اندر سبز را خواند و نواخت ، چنانكه شنوندگان از آهنگ زار زار ابريشم رود و از زير و بم سرود او مجذوب و مبهوت شدند.

بگفته فردوسي سه دستاني ، كه باربذ در اين محل خواند و نواخت ، داد آفريد، و پيكار گرد و سبز در سبز بود.
برچسب ها

تاریخ موسیقی اعراب ایران

موارد مرتبط


?

درباره فروشگاه


در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید


پیغام مدیریت


در صورت وجود مشکل در فایل خریداری شده ، فروشگاه ما با پشتیبانی بموقع رضایت شما را جلب خواهد کرد .کليه ي محتواي اين سايت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت هيچ مسئوليتي نسبت به آن ها ندارد.

W3C Standard Website Valid HTML5 / CSS3 - v2.1
Copyright © All Right Reserved For mesell.ir