امتیاز خریدارن به فایل :
0

تحلیل ترموالاستیسیته کوپل پوسته استوانه ای fgmتحت شوک حرارت و فشار

ارسال شده در تاریخ : 1396/07/09

عمومی
تاریخ ارسال : 1396/07/09
حجم فایل : 1,730,173
فرمت فایل : pdf
رمز عبور : ندارد
بازدید : 250 مرتبه


قیمت فایل : 6,000 تومان | پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

  گزارش تخلف  | فروشنده ی فایل : حسین ک

توضیحات معرفی فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
عنوان پایان نامه: تحلیل ترموالاستیسیته کوپل پوسته استوانه ای fgmتحت شوک حرارت و فشار

چکیده :
تحت شوک حرارت و فشار FGM ترموالاستیسیته کوپل پوسته استوانه ای
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. معادلات انرژی و ترموالاستیسیته کوپل به
طور همزمان به صورت یک دستگاه معادلات برای یک پوسته استوانه ای از
جنس مواد هدفمند حل گردیدند. پدیده شده شوک محتاج به سرعت
انتشار محدود برای اغتشاشات حرارتی است. لذا تئوری ترموالاستیسیته
در حل لحاظ Green-Lindsay و Lord-Shulman تعمیم یافته بر طبق دو مدل
شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفته اند. تئوری مرتبه دوم صفحات که برای
بررسی کرنش برشی جانبی و چرخش می باشد، در روند حل منظور گردیده
است. همچنین ترم های کوپلینگ حرارتی و اینرسی چرخشی در حل منظور
شده اند. روش حل اجزاء محدود برای حل در بعد مکان و تکنیک تبدیل
لاپلاس (حل تحلیلی) و معکوس آن (حل عددی) برای حل در بعد زمان در
این پروژه استفاده شده است. خصوصیات جنس پوسته در راستای ضخامت
به تبعیت از تابع توانی می باشد. این تابع بر اساس کسر حجمی دو ماده
می باشد. تأثیر میدان حرارتی برای دو حالت خطی و FGM تشکیل دهنده
غیرخطی در راستای ضخامت پوسته مطالعه شده است. نتایج در حالت
ایزوتروپیک با نتایج موجود در مقالات معتبر تطبیق داده شده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات مواد هدفمند
۱- فیزیک مواد هدفمند -۱
۲-تاریخچه مواد هدفمند -۱
۳-فرآیندهای ساخت مواد هدفمند -۱
 فصل دوم: معادلات حرکت پوسته استوانه ای FGM
FGM ۱-ماهیت مکانیکی مواد با خواص تابعی -۲
۲- روابط کرنش-تغییر مکان (معادلات سینمانیک) -۲
۳-روابط تنش-کرنش (معادلات مشخصه) -۲
۴-نیروها و گشتاورهای منتج -۲
۵-معادلات حرکت و شرایط مرزی -۲
۶-معادلات شبه ناوبر
فصل سوم: تئوری ترموالاستیسیته
۱-تئوری کلاسیک ترموالاستیسیته -۳
۲-تئوری تعمیم یافته ترموالاستیسیته -۳
۱- ترموالاستیسیته با یک زمان تأخیر -۲-۳
۲- ترموالاستیسیته وابسته به دم ا -۲-۳
۳- ترموالاستیسیته بدون اتلاف انرژی -۲-۳
۴- ترموالاستیسیته با تأخیر زمانی دوگانه -۲-۳
۳-معادلات انرژی پوسته -۳
فصل چهارم: روند حل
۱-بی بعد سازی معادلات -۴
۲-روند حل اجزاء محدود -۴
۳-دستگاه معادلات حاکم -۴
۴-تکنیک تبدیل لاپلاس -۴
۵-اعمال روش گلرکین بر معادلات حاکم -۴
۶-تبدیل عددی لاپلاس معکوس
فصل پنجم: نتایج و بحث
FGM ۱-مثال اول-بررسی خواص -۵
۲مثال دوم-بررسی مدل المانی در روش حل اجزاء محدود --۵
۳مثال سوم-بررسی اثر میدان حرارت بر روی میدان تنش و جابجایی --۵
۴-مثال چهارم-بررسی تئوری های مختلف ترموالاستیسیته کوپل -۵
۵-نتیجه گیری -۵
۶-پیشنهادات -۵
۷-پیوست -۵
۱-کد کامپیوتری -۷-۵
منابع و مآخذ

برچسب ها

لاپلاس معکوس ترموالاستیسیته کوپل تئوری کلاسیک ترموالاستیسیته معادلات حرکت پوسته استوانه ای FGM فیزیک مواد هدفمند

موارد مرتبط


?

درباره فروشگاه


در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید


پیغام مدیریت


در صورت وجود مشکل در فایل خریداری شده ، فروشگاه ما با پشتیبانی بموقع رضایت شما را جلب خواهد کرد .کليه ي محتواي اين سايت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت هيچ مسئوليتي نسبت به آن ها ندارد.

W3C Standard Website Valid HTML5 / CSS3 - v2.1
Copyright © All Right Reserved For mesell.ir