امتیاز خریدارن به فایل :
2

دانلود پایان نامه نیروگاه گاز

ارسال شده در تاریخ : 1396/08/15

عمومی
تاریخ ارسال : 1396/08/15
حجم فایل : 3,149,647
فرمت فایل : zip
رمز عبور : ندارد
بازدید : 109 مرتبه


قیمت فایل : 6,500 تومان | پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

توضیحات معرفی فایل

فصل اول

كد شناسايي KKS

مقدمه

KKS مخفف عبارت آلماني “Kraftwerk Kennzeicen System” به معناي سيستم شناسايي نيروگاه مي باشد.

KKS به منظور شناسايي اجزاء نيروگاه و سيستمهاي كمكي به كار مي رود. اين روش كد گذاري توسط بهره برداران نيروگاههاي آلمان و كارخانه هاي سازنده توسعه پيدا نمود و اينك براي تمامي نيروگاهها بكار گرفته مي شود.

در اين جزوه آن بخش از KKS تشريح شده است كه مربوط به توربينهاي گازي و سيستمهاي اضافي آن مي باشد. اجزاء سيستمهاي اضافي كد گذاري شده اند، اما همه اجزاء توربين نظير پره هاي كمپرسور و توربين يا flametube هاي محفظه احتراق كد گذاري نشده اند. كدهاي شناسايي مربوط به طراحي سيستم نمي باشد بلكه به منظور نشان دادن محل قرار گيري قطعه در يك سيستم مي باشد.

فصل اول

كد شناسايي KKS

مقدمه

KKS مخفف عبارت آلماني “Kraftwerk Kennzeicen System” به معناي سيستم شناسايي نيروگاه مي باشد.

KKS به منظور شناسايي اجزاء نيروگاه و سيستمهاي كمكي به كار مي رود. اين روش كد گذاري توسط بهره برداران نيروگاههاي آلمان و كارخانه هاي سازنده توسعه پيدا نمود و اينك براي تمامي نيروگاهها بكار گرفته مي شود.

در اين جزوه آن بخش از KKS تشريح شده است كه مربوط به توربينهاي گازي و سيستمهاي اضافي آن مي باشد. اجزاء سيستمهاي اضافي كد گذاري شده اند، اما همه اجزاء توربين نظير پره هاي كمپرسور و توربين يا flametube هاي محفظه احتراق كد گذاري نشده اند. كدهاي شناسايي مربوط به طراحي سيستم نمي باشد بلكه به منظور نشان دادن محل قرار گيري قطعه در يك سيستم مي باشد.

ساختار كد شناسايي

سيستم شناسايي KKS مشتمل بر حروف و اعداد ميباشد.

مفاهيم حروف استفاده شده از سيستم KKS استخراج شده و اعداد توسط آنسالدو تعريف شده اند.

معاني :

3: (كليد كاركرد F0)                         كد شناسايي يك واحد در يك نيروگاه چند واحدي .

MB : (كليدهاي كاركرد F2+F1)        تمامي قسمتهاي توربين گاز كد “MB” دارد.

N : (كليد كاركرد F3)  

 

 اين حرف ناحيه اي كه متعلق به توربين گاز مي باشد ، معين     مي كند. “N” براي سيستم سوخت مايع استفاده مي شود.

از حروف زير در سيستم KKS استفاده مي شود:

“A” كمپرسور و توربين                                    

“B” ياتاقانها

 “K” كوپلينگها ، ترنينگ گير، دنده ها              

      “M” محفظه احتراق

 “N” سيستم سوخت مايع                                   

 “P”   سيستم سوخت گاز

 “Q” سيستم جرقه زني                                     

 “R” سيستم اگزوز

“W” سيستمهاي اضافي شامل تزريق بخا رآب    

 “V” سيستم روانكاري

 “X” سيستم هاي حفاظتي و كنترلي غير الكتريكي       

“Y” سيستم حفاظتي و كنترلي الكتريكي

13‌ : (كليد كاركرد F11)            

اين دو رقم بخشهاي يك سيستم را شناسايي مي كند.

AA‌ : (كليد تجهيزات A2+A1)     

اين تركيب از حروف ،وظيفه يك بخش را نشان مي دهد.

در مثال ما ، كد “AA” بيانگر عمل SHUT-OFF مي باشد. نه تنها نوع ابزار SHUT OFF (نوع خفه كن[1] ، نوع SLIDE ، نوع PLUG ) توسط اين حروف مشخص نمي گردد، بلكه نوع عمل كننده آن نيز مشخص نمي گردد (توسط دست ، الكتريكي ، هيدروليكي، نيوماتيكي، چك والو) .

تركيبات حرفي زير درسيستم KKS استفاده مي شود :

“AA” شيرهاي با تجهيزات عمل كننده

“AE” TURNING GEAR ، بلند كننده (LIFTING GEAR)

“AH” گرم كن ها[2]و سردكن ها[3]

“AM” ميكسرها                                            “AN” فن ها

 “AP” پمپها                                                 “AS”   تجهيزات تنظيم كننده

 “AT” فيلترها و استرينرها                                 “CL” ابزار دقيق اندازه گيري سطح

“AV” مشعلها“CG” ابزار دقيق اندازه گيري جابجايي“CP” ابزار دقيق اندازه گيري فشار

 “CQ” تجهيزات اندازه گيري كيفيت                       “CS” تجهيزات اندازه گيري سرعت

 “CT” تجهيزات اندازه گيري دما                          “CY” ابزار  دقيق اندازه گيري ارتعاش

 “GC” نقطه مرجع ترموستات                             “GF” JUNCTION BOXES

“GQ” سوكت برق                                           “GS” PUSH BOTTONS

“GS” ترانسفورمرها                                        “AX” تجهيزات تست

 “AZ” ساير واحدها                                         “BB” تانك ها،اكومولاتورها،VESSELS

 “BP” اريفيسها                                              “BQ” اندازه گير وزن

 “BS” خفه كن صدا                                         “BY” تجهيزات كنترلي مكانيكي

 “BZ” ساير واحد ها                                     “CF” فلومترها       

  “CG” ابزار دقيق اندازه گيري جابجايي

“CL” ابزار دقيق اندازه گيري سطح                     “CP” ابزار دقيق اندازه گيري فشار

 “CQ” تجهيزات اندازه گيري كيفيت                       “CS” تجهيزات اندازه گيري سرعت

 “CT” تجهيزات اندازه گيري دما                         “CY” ابزار  دقيق اندازه گيري ارتعاش

 “GC” نقطه مرجع ترموستات                            “GF” JUNCTION BOXES

“GQ” سوكت برق                                           “GT” ترانسفورمرها

001:(كليد تجهيزات An).اين عددسه رقمي براساس عملكردابزاركدگذاري شده،دسته بندي مي شود.

بازه اعداد انتخاب شده براي شيرها و ابزار دقيق عبارتند از :

001تا029:شيرهاي درمسيراصلي سيال باعمل كننده هاي خودكار(الكتريكي،هيدروليكي ، نيوماتيكي).

031 تا 049 : شيرهاي اطمينان ، شيرهاي RELIFE ، شير كنترل هاي بدون تغذيه كمكي كه درمسير اصلي سيال قرار گرفته اند.

051 تا 099 : چك والوهايي كه در مسير اصلي سيال قرار گرفته اند.

101 تا 199 :شيرهاي trarsfer , shut off كه در مسير اصلي سيال قرار گرفته اندوبصورت دستي عمل مي كنند.

201 تا 249‌: شيرهاي تخليه

251 تا 299 : شيرهاي تخليه گاز

301 تا 338 : shut –off والوهاي بالا دست[4] ابزار دقيق اندازه گيري يك اتصاله .

341 تا 369 : shut –off والوهاي بالا دست ابزار دقيق اندازه گيري 2 اتصاله (اتصال مثبت)

371 تا 399 : shut-off والوهاي بالادست ابزار دقيق اندازه گيري 2 اتصال (اتصال منفي )

401 تا 499 : shut –off والوهاي بالادست با نقطه اندازه گيري انتخابي .

براي تجهيزات اندازه گيري :

001 تا 199 : تجهيزات اندازه گيري براي انتقال به راه دور.

401 تا 499 : تجهيزات اندازه گيري براي اندازه گيريهاي تست كارايي.

501 تا 599 : تجهيزات اندازه گيري براي نمايش محلي .

كدهاي شناسايي بكار گرفته شده :

AN : فن ها     

KA  : شيرها         

 KE : بالا برها، قلابها

MB : ترمزها

KP : پمپهااصلي سيال قرار گرفته اند

A - : آشكار سازهاي شعله

 B-  : مبدلهاي كميتهاي غير الكتريكي به الكتريكي

M - : موتورهاي الكتريكي

P-  : ابزار دقيق اندازه گيري

S-  : سوئيچها

U - : مبدلهاي كميتهاي الكتريكي به غير الكتريكي

X - : ترمينالها

Y - : سلونوئيدها

01  : (كليد تجهيزات BN)

 

استفاده از كدهاي شناسايي

كدهاي شناسايي KKS به منظور مشخص سازي اجزاء مختلف در دياگرام P&I ، ليست تجهيزات، ليست بارهاي الكتريكي ، ليست ابزار دقيق اندازه گيري ، دياگرامهاي تابعي ، دياگرامهاي ترمينال، تشريح سيستم و ساير مدارك استفاده مي شود.

در اين رابطه مشخص سازي واحدهاي نيروگاه بطور عام بازگو نمي گردد.

علاوه بر آن بعنوان يك قاعده ساده ، 4 رقم كليد تجهيزات (براي مثال “–S01”) در P&ID بازگو نمي گردد. برروي بيشتر شيرها ، ابزار دقيق اندازه گيري و غيره يك NAME PLATE نصب شده است كه برروي آن كد KKS كامل ابزار درج گرديده است كه شامل شماره واحد نيروگاه نيز مي باشد .

در مباحث فني KKS مورد بحث بايستي بطور كامل بازگو گردد تا مشخص شود كه در مورد كداميك از تجهيزات بحث مي شود.

براي مثال عبارت “شير برقي “MBA41AA010A را بايد بجاي عبارت شير برقي عمل كننده شيرهاي BLOW OFF 1.2 , 1.1  بكار برد.

براي سفارش تجهيزات يدكي از كد گذاري KKS نمي توان استفاده نمود.118 صفحه

پروژه فرمت ورد می باشد که قابل ویرایش و شخصی سازی است


برچسب ها

پروزه دانلود پروژه بپایان نامه دانلود پروژه نیروگاه گاز رشته کارشناسی برق

موارد مرتبط


?

درباره فروشگاه


در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید


پیغام مدیریت


در صورت وجود مشکل در فایل خریداری شده ، فروشگاه ما با پشتیبانی بموقع رضایت شما را جلب خواهد کرد .کليه ي محتواي اين سايت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت هيچ مسئوليتي نسبت به آن ها ندارد.

W3C Standard Website Valid HTML5 / CSS3 - v2.1
Copyright © All Right Reserved For mesell.ir